BRANDDETECTIE IN STALLEN

BRANDDETECTIE IN STALLEN

14-09-2018
Is branddetectie in stallen dan simpel te realiseren? Het antwoord is nee en dat is waarschijnlijk ook de reden dat het nog niet vaak wordt toegepast, de technische ruimtes zijn “relatief eenvoudig” te beveiligen maar voor de stallen ligt dat zeker anders. Bovendien is de ene stal de andere niet en ook de soort dieren die aanwezig zijn heeft grote invloed op de beste toepassing.
Omgevingsinvloeden  maken bovendien dat technische toepassing van branddetectie in stallen met grote zorg gekozen moet worden, niet alleen de dieren tellen ook moet het voor de sector werkbaar blijven.
 
Naast dat Van de Griendt Beveiligingen zijn sporen reeds ruim verdient heeft met branddetectie in de industrie sector  kunnen wij u ook helpen met branddetectie in stallen.
Branddetectie in stallen omhelst meer dan het simpelweg ophangen van wat rookmelders, er heersen immers bijzondere omstandigheden met o.a. bijvoorbeeld verhoogde concentraties ammoniak en mogelijk andere gassen en vergt een terdege onderzoek van de mogelijkheden.
 
Wij kunnen u adviseren met branddetectie voor uw stal die nadat deze is aangelegd ook nog een minimale belasting in de stallen zelf geeft wat betreft onderhoud en de situatie werkbaar houdt.
Naast snelle detectie in uw stal kunnen er nog tal van andere maatregelen genomen worden, stap 1 is echter het (snel) detecteren van een beginnende brand en hier adequaat op kunnen reageren.
 
Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact op met onze afdeling verkoop. Wij zullen iedere situatie afzonderlijk beoordelen, de haalbaarheid inschatten en samen tot een uitgewerkt beveiligingsplan komen wat de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug kan brengen.
 
Bel 0416-320340